Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”-70″ margin_bottom=”40px” background_color=”rgba(255,255,255,0)”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_separator style=”none”/]

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

 

1. Organizatorem szkolenia jest Idea Club Jeleniogórskie Centrum Rozwoju, zwane dalej „IC”.

2. Termin oraz program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej www.ideaclub.pl oraz w recepcji IC przy ul. Bacewicz 22 w Jeleniej Górze. IC zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w programie szkolenia, zmian terminu i prowadzących.

3. Cena szkolenia obejmuje wyłącznie usługi podane w ofercie przedmiotowego szkolenia.

4.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie www.ideaclub.pl lub przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez e-mail: info@ideaclub.pl oraz dokonanie wpłaty na minimum 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe IC: mBank 58 1140 2004 0000 3302 7622 1028.

5. IC najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia prześle, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub sms, oficjalne potwierdzenie udziału.

6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. IC zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć.

8. W przypadkach określonych w punkcie 6 i 7, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 7 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w innym terminie.

9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu za pomocą poczty elektronicznej na adres info@ideaclub.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do IC. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, IC zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty za szkolenie nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

11. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.

12. IC będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkolenia otrzymane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

13. Przesłanie do IC wypełnionego formularza zgłoszenia (on-line, e-mailem) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy IC a uczestnikiem szkolenia.

14.Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych przez IC drogą pocztową, elektroniczną i telefoniczną (w tym sms). Administratorem danych osobowych jest Idea Club z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Bacewicz 22. Powyższe dane zostały podane przez Pania/Panią dobrowolnie i informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

15. IC ma prawo zmiany całości lub części niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej IC (www.ideaclub.pl).

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016.

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *