Metoda nauczania

Własna, oparta na praktycznej nauce języka obcego. Największy nacisk kładziemy na komunikację w mowie, która kształtowana jest już od pierwszej lekcji, nawet na poziomie początkującym. Pozostałe umiejętności- czytania, pisania i słuchania rozwijane są równolegle. Dokładamy starań by 'zanurzyć się’ w języku i jak najszybciej wyrobić w sobie nawyk myślenia w języku obcym. Oprócz standardowych metod wzbogacamy nasze kursy o zajęcia tematyczne oraz różnorodne materiały dydaktyczne z życia codziennego- multimedia, artykuły, gry językowe.

W czasie trwania kursu przeprowadzamy krótkie testy sprawdzające a z zakończeniem każdego semestru nasi słuchacze otrzymują opis postępu swojej nauki. Umożliwia to odniesienie się do własnych wyników.